Świerklaniec. Od nowego roku drastyczne podwyżki za śmieci. Zobacz jak głosowali radni

To już pewne, od stycznie mieszkańcy gminy Świerklaniec zapłacą za odbiór śmieci więcej, dużo więcej. 

W środę odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy. Podczas obrad radni przegłosowali nowe stawki, które zwiększają aktualną cenę o 70 proc.

Od nowego roku mieszkańcy gminy zapłacą 36 zł/os za odpady segregowane i 108 zł za niesegregowane.

Jeśli mieszkaniec zadeklaruje, że bioodpady będzie składować w kompostowniku, to kwota zmniejszy się o 6 zł.

 

W gminie Świerklaniec szykują się wielkie podwyżki za śmieci! Wzrost aż o 70 proc.

Za podwyżkami głosowali radni: Mirosław Bacik, Wojciech Bacik, Jolanta Bubalik, Adam Francik, Jacek Grysko, Tomasz Kania , Michał Nolewajka, Jerzy Siwy, Wasążnik Jarosław, Łukasz Wylężek.

Przeciw byli: Kazimierz Flakus, Zbigniew Jarka, Tadeusz Ledwoń, Łukasz Lesik, Eugeniusz Wajs.

Odpady będzie odbierać niemiecka firma Remondis Tarnowskie Góry.

 

Co jest przyczyną tak ogromnych podwyżek? 

Ciekawe spostrzeżenie na ten temat ma Emil Krawczyk, działacz ruchów wolnościowych w Polsce.

Emil Krawczyk: „Przyczyną kuriozalnych cen za odbiór odpadów jest wprowadzona przez rząd PO-PSL tzw. ustawa śmieciowa, która zdemolowała rynek gospodarki odpadami. Wcześniej to właściciel lokalu czy posesji zawierał umowę na odbiór odpadów, z wybraną przez siebie firmą.

Teraz to gminy wybierają wykonawcę usługi w drodze przetargu, za zryczałtowaną stawkę, niezależne od masy czy struktury śmieci. W efekcie wyeliminowano z rynku małe konkurencyjne firmy, rynek się zmonopolizował, a duże firmy, które przetrwały, zaczęły dyktować ceny samorządom.

Ponadto, mamy nowe rozporządzenie ministra środowiska z 2017, które przewiduje wzrost stawki między innymi za składowanie zmieszanych odpadów komunalnych z obecnych 170 zł do 270 zł za tonę w roku 2020.

To wzrost o 60%, a wobec stawki z roku 2018 wynoszącej 140 zł – aż o 90%! Ustawa śmieciowa musi trafić do kosza. Należy uwolnić rynek gospodarki odpadami, tak aby ponownie to właściciele lokali i posesji decydowali jaka firma będzie ich obsługiwać. To spowoduje przywrócenie konkurencji i spadek cen za nasze śmieci”.

Sesję możecie zobaczyć poniżej. 

 

 

Przygotował
ŁUKASZ DUDEK