Frekwencja w gminie Pyskowice. Mamy dane z godziny 17.00

Dziś w całym kraju odbywają się wybory prezydenckie. Polacy wybierają osobę, która przez 5 najbliższych lat, będzie sprawować urząd Prezydenta RP. 

Jak wygląda frekwencja wyborcza w gminie Pyskowice?

 

Według danych z delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach, na godzinę 17.00, w gminie Pyskowice frekwencja wyniosła 42,26 proc. 

 

A tak przedstawiała się frekwencja wyborcza do godziny 17:00, podczas wyborów 2019 do Sejmu i Senatu. 

Gmina Pyskowice miała wtedy frekwencję nieco mniejszą, niżeli dzisiaj – 40,29 proc.