Gliwicka spółka Bumar-Łabędy odpowiada na spekulacje ws. katastrofy ekologicznej

screen YouTube/ Z.M. Bumar Łabędy S.A.

Gliwickie Zakłady Mechaniczne „Bumar-Łabędy” opublikowały na swojej stronie oświadczenie, które jest odpowiedzią „na bezpodstawne i nieuprawnione spekulacje medialne pojawiające się w ostatnich dniach w przestrzeni publicznej” – napisano. 

– Machina fake newsów za sprawą Onetu ruszyła. Nie pozwolimy na szkalowanie „Bumar-Łabędy”. Występujemy z pozwem wobec wydawcy i autorów tekstu. Rozpowszechnianie insynuacji o zatruwaniu środowiska jest nieuprawnioną manipulacją i naruszeniem dobrego imienia przedsiębiorstwa – pisze Polska Grupa Zbrojeniowa.

 

Jest to odpowiedź na artykuł Onet, który został zatytułowany: „Martwe ryby już w marcu, utajnione śledztwo i tajemnicza kontrola. Co się dzieje wokół Odry i Bumaru.”

Oświadczenie 

„(…) jako przedsiębiorstwo o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów, a działalność spółki jest stale kontrolowana także pod względem parametrów oddawanych ścieków. Na bieżąco weryfikowane są wszystkie wymogi ujęte w decyzjach środowiskowych wydanych przez odpowiednie organy administracyjne, zwłaszcza dotyczące oddziaływania na środowisko” – napisano w oświadczeniu.

„Z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności spółka nie odprowadza do ścieków substancji, ani żadnych związków chemicznych, które mogłyby spowodować masowe zatrucie organizmów w rzece. Wytwarzane przez spółkę ścieki poddawane są oczyszczaniu zgodnie z wymogami środowiskowymi oraz dostępną technologią. Zakłady Mechaniczne „Bumar-Łabędy” S.A. na bieżąco prowadzą regularne i rutynowe kontrole, a pobranie próbek ścieków i przeprowadzenie badań wykonuje każdorazowo niezależne, akredytowane laboratorium zewnętrzne” – czytamy dalej.

„Nie wykazano zanieczyszczeń” 

„W pobieranych systematycznie próbkach nie wykazano zanieczyszczeń. Wszelkie parametry są zgodne z przyjętymi normami. Z uwagi na obecną sytuację związaną z zanieczyszczeniem rzeki Odry we wszystkich podmiotach gospodarczych prowadzących działalność w jej dorzeczach Inspektoraty Ochrony Środowiska zleciły kontrole doraźne. Kontrola została zlecona również na terenie Zakładów Mechanicznych „Bumar-Łabędy” S.A. i jest prowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Kontroli podlegają wszystkie posiadane przez spółkę instalacje takie jak: Osadniki Mechaniczno-Technologiczne oraz Oczyszczalnia Ścieków Sanitarnych. Przewidywany czas zakończenia kontroli to koniec sierpnia 2022 r.” – wskazują autorzy pisma.

„Szczegółowa analiza wszystkich badanych próbek zostanie ujęta w raporcie pokontrolnym, aczkolwiek cząstkowe wyniki próbek nie wykazały do dziś żadnych uchybień oraz odchyleń w zakresie środowiskowym” – dodano.

 

źródło: bumar.gliwice.pl

 

 

 

źródło: bumar.gliwice.pl
Oprac. Łukasz Dudek