Jak już nam pozwolą wejść do lasu, to lepiej mieć maskę. Dzieci poniżej 2 lat nie muszą nosić

fot. pixabay.com

Od czwartku 16 kwietnia, będzie obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. 

We wtorek ministerstwo zdrowia opublikowało w tej sprawie projekt rozporządzenia.

Kto będzie zwolniony z obowiązku zakrywania nosa i ust? 

  • osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące samochodem przeznaczonym do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,

  • dzieci poniżej 2 lat albo osób, które nie są w stanie zakrywać ust lub nosa z powodu trudności w oddychaniu albo niezdolnych do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa,

 

  • w przypadku legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych można żądać odkrycia ust i nosa.

Gdzie należy stosować zakrycie? 

  • w środkach publicznego transportu zbiorowego,

  • w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu

    religijnego, obiektach handlowych, placówkach handlowych i na targowiskach;

  • na terenach zieleni, w szczególności: w parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach, ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na terenie plaż,

  • na terenach leśnych, w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

Więcej szczegółów w rozporządzeniu poniżej.