Jarosław Wasążnik: Zadłużanie się gmin, ma na celu osiągnięcie „efektu dźwigni finansowej”

Jarosław Wasążnik, przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec fot. tarnogorski.info, screen Facebook

W poniedziałek informowaliśmy o opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wskazała, że dług gminy Świerklaniec stanie się „niebezpiecznie wysoki”. 

Zapytaliśmy w tytule, czy gmina może zbankrutować?

ZOBACZ: Czy gmina Świerklaniec może zbankrutować? RIO: Dług „niebezpiecznie wysoki” 

Pod artykułem w mediach społecznościowych głos zabrał Jarosław Wasążnik, przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec.

 

Jarosław Wasążnik

„Warto wiedzieć, że gmina Świerklaniec w 2021 roku będzie realizowała najwyższy w historii budżet, którego wydatki zaplanowano na kwotę 95,7 mln zł – w 2014 roku było to zaledwie 36 mln zł.

Warto wiedzieć, że gmina Świerklaniec jest w trakcie realizacji ogromnej inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej o wartości 74,5 mln zł. Inwestycji finansowana jest ze środków UE – dofinansowanie to 39,1mln zł.

Pozostałe środki w kwocie 35,3 mln zł to wkład własny gminy, który częściowo pochodzi z emisji obligacji. Zadłużanie się gmin w celu realizacji inwestycji ma na celu osiągnięcie tzw. „efektu dźwigni finansowej” – w tym wypadku umożliwienie pozyskania środków zewnętrznych na realizację kluczowych inwestycji.”

Na nasze pytanie, jakie gmina podjęła kroki, aby poszukać oszczędności? Przewodniczący jak dotąd nie odpowiedział.