Jedna z najlepszych szkół tańca na śląsku otwiera się w Tarnowskich Górach

materiał prasowy

Znane śląskie studio tańca od marca będzie prowadzić zajęcia taneczne w Tarnowskich Górach. 

Studio Ruchu Endorfina powstało 7 lat temu w Katowicach. W zajęciach taneczno-ruchowych mogą brać udział dzieci już od 3 roku życia.

„Prowadząc zajęcia opieramy się na dialogu i zabawie z dziećmi, stawiając na rozwój kompetencji społecznych. Wieloletnie doświadczenia zdobywane w tanecznym świecie poprowadziły nas w kierunku bezwarunkowej, nieoceniającej miłości do tańca, dlatego swoje działania skupiamy na tańcu rekreacyjnym” – mówi Roksana Delmaczyńska, koordynator SRE.

 

„Swoją wiedzę wykorzystujemy w celu wspierania rozwoju fizycznego oraz emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży. Otwartość na indywidualne zdolności, chęci i możliwości młodych tancerzy oraz efektywna komunikacja są podstawowym wyznawanym przez nas zagadnieniem. Wszystkie te wartości wyrażają się w nauce konkretnych choreografii, figur czy ćwiczeń, kreatywnych zabawach ruchowych oraz improwizacji tanecznej. W swojej pracy czerpiemy także inspirację z podstawowych założeń pedagogiki Marii Montessori czy Janusza Korczaka” – dodaje Delmaczyńska.

Szkoła tańca aktualnie prowadzi nabory do nowopowstających grup tanecznych w Tarnowskich Górach (5-7 lat, 8-11 lat, 12-15 lat, 16+) oferując zajęcia tańca nowoczesnego i modern jazzu.

Zajęcia będą prowadzone w tarnogórskiej „Sorbonie” przy ulicy Sienkiewicza 6.