Wsparcie dla tarnogórskich przedsiębiorców. „Jesteśmy jednym z nielicznych miast w Polsce”

fot. UM Tarnowskie Góry | Facebook

Kolejne ulgi dla tarnogórskich przedsiębiorców. Podczas wczorajszej sesji radni przyjęli kolejny pakiet pomocowy dla branż dotkniętych epidemią koronawirusa.

Tym razem wprowadzane są ulgi podatkowe.  Wcześniej zwolniono restauratorów z opłaty za koncesję na alkohol.

– Jesteśmy jednym z nielicznych miast w Polsce, które w tak szerokim zakresie zastosowały ulgi dla biznesu. Wprowadziliśmy zarówno ulgi czynszowe jak i ulgi w płaceniu podatku od nieruchomości. Już od wiosny minionego roku wdrażamy rozwiązania, które pozwolą, mam nadzieję przedsiębiorcom dotkniętym skutkami pandemii Covid-19, przetrwać ten ciężki okres – mówi burmistrz Arkadiusz Czech.

ZOBACZ: Puby w Tarnowskich Górach nie muszą płacić za koncesję na alkohol. Jest pomoc miasta

„W minionym roku ze wsparcia w zakresie ulg podatkowych skorzystało ok. 50 podmiotów. Ze całkowitego lub częściowego umorzenia czynszu – kolejnych kilkadziesiąt firm” – wylicza tarnogórski magistrat.

Fragmenty przyjętych uchwał:

Zwalnia się z podatku od nieruchomości za okres od 1 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., grunty, budynki oraz budowle lub ich części położone na terenie Gminy Tarnowskie Góry, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, których dotyczyło lub dotyczy czasowe ograniczenie prowadzenia działalności spowodowane wystąpieniem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

„Przedłuża się do dnia 30 listopada 2021 roku terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2021 roku przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, którzy nie korzystają w gminie Tarnowskie Góry ze zwolnienia z podatku od nieruchomości udzielonego na podstawie art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

 

źródło: UM Tarnowskie Góry