Konfrontacja rodziców z dyrektorką szkoły (WIDEO)

15 czerwca w tarnogórskim magistracie odbyła się Komisja skarg, wniosków i petycji.

Komisja rozpatrywała skargę na dyrektorkę szkoły w Rybnej.