Kwalifikacja wojskowa w powiecie tarnogórskim. Wzywa się poszczególne grupy

Zdjęcie ilustracyjne fot. UM Bełchatów

Od 17 kwietnia do 21 lipca odbędzie się kwalifikacja wojskowa na terenie województwa śląskiego. W niektórych miejscach w powiecie tarnogórskim już pojawiły się komunikaty dotyczące kwalifikacji.

W powiecie tarnogórskim tegoroczna kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w Tarnowskich Górach, w budynku starostwa powiatowego przy ulicy Sienkiewicza . Kwalifikacja rozpocznie się 15 maja i zakończy 21 czerwca.

Do stawienia wzywa się:

  • mężczyzn urodzonych w 2004 roku,

  • mężczyzn urodzonych w latach 1999 – 2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

  • osoby, które w latach 2021 – 2022:

    – zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

    – zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

  • kobiety urodzone w latach 1999 – 2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,

  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

 

(r.d)