Łatwiejszy dostęp do broni w Polsce. Projekt ustawy trafił do Sejmu. „Teraz albo nigdy”

fot. Sejm RP

Projekt ustawy o broni i amunicji złożony w Sejmie – poinformował w piątek Paweł Kukiz. Projekt zakłada wprowadzenie „obywatelskiej karty broni”, dzięki której „każdy pełnoletni, niekarany i zdrowy psychicznie obywatel” mógłby posiadać broń.

„Jeśli obecna sytuacja nie zmobilizuje władzy do jej procedowania i uchwalenia, to chyba na zawsze pozostaniemy jednym z państw o najbardziej ograniczonym dostępie obywateli do posiadania broni. Teraz albo nigdy” – napisał na Facebooku parlamentarzysta.

Kukiz przedstawił najważniejsze zmiany, które miałby być wprowadzane przez proponowaną ustawę.

 • Odejście od uznaniowości organu wydającego pozwolenie na broń na rzecz ustalenia obiektywnych, czytelnych i racjonalnych kryteriów wydania pozwolenia na broń.

 • Likwidacja pozwoleń „do celu” na rzecz pozwoleń na daną kategorię broni, według dyrektywy unijnej.

 • 4 poziomy dostępu do broni:

  Obywatelska karta broni – broń kategorii C (m.in. strzelby, kabekaesy); otrzymać ją może każdy pełnoletni, niekarany i zdrowy psychicznie obywatel, który odbędzie krótkie przeszkolenie z zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią,
  Pozwolenie podstawowe – broń kategorii C i B (generalnie większość broni dopuszczonej do posiadania przez osoby cywilne, w ramach dyrektywy); dodatkowy warunek zdania egzaminu lub odbycia pięcioletniego stażu posiadania obywatelskiej karty broni.
  Pozwolenie podstawowe rozszerzone – dodatkowo dostęp do samopowtarzalnej broni długiej i krótkiej z wielkopojemnymi magazynkami (kategoria A7); dodatkowy warunek uprawiania sportów strzeleckich oraz roczny staż w klubie strzeleckim.
  Pozwolenie zawodowe – poziom dedykowany placówkom muzealnym oraz ściśle określonym osobom, zawodowo zajmującym się konstruowaniem lub badaniem broni; pozwolenie to pozwala na gromadzenie broni typu wojskowego bez konieczności jej okaleczania (pozbawiania cech użytkowych), w zgodzie z warunkami dyrektywy.
 • Dodatkowo wprowadza się pozwolenie obiektowe dla firm ochrony osób i mienia, klubów sportowych, strzelnic i tym podobnych podmiotów z osobowością prawną.

 • Ułatwienia w dostępie do broni dla żołnierzy Sił Zbrojnych RP, w tym także żołnierzy WOT, oraz funkcjonariuszy innych państwowych formacji uzbrojonych – zwolnienie z badań i egzaminów.

 • Monitoring w czasie rzeczywistym stanu zdrowia posiadaczy broni, wprowadzenie zasady obowiązkowego zgłaszania przez lekarza faktu zdiagnozowania schorzenia uniemożliwiającego posiadanie broni; w ten sposób można odejść od koncepcji uciążliwych dla obywateli badań okresowych na rzecz bardziej precyzyjnego sposobu zabezpieczenia przed możliwością dysponowania bronią przez osobę chorą psychicznie.

Co się nie zmieni? 

Komendanci wojewódzcy policji mieliby nadal pozostać jako organy pierwszej instancji ws. wydawania pozwoleń na broń. Jak twierdzi Kukiz, dzięki temu przepisy ustawy będzie można wprowadzić bez dodatkowych obciążeń finansowych i z „krótkim vacatio legis”.

Polacy są jednym z najbardziej rozbrojonych narodów Europy

– W zakresie bezpieczeństwa rodzin i zwykłych Polaków przez 7 lat nie zwiększono dostępu do broni, ale również przez miesiąc już trwającego konfliktu nie zrobiono praktycznie nic. Zrobiono tylko jedno – na najbliższe dwa miesiące umożliwiono Polakom kupowanie nowoczesnego uzbrojenia ochronnego, ale tylko po to, aby Polacy mogli je za własne pieniądze kupić, a potem przekazać siłom zbrojnym Ukrainy – alarmuje fundacja Ad Arma.

Polska jest jednym z najbardziej rozbrojonych krajów w Unii Europejskiej. Wraz z konfliktem na Ukrainie powrócił temat łatwiejszego dostępu do broni dla Polaków. U naszych sąsiadów zaczęto rozdawać broń dopiero w pierwszych dniach najazdu rosyjskiego wojska.

– Każdy, kto może trzymać broń w ręku, może wstąpić do sił obrony terytorialnej – mówił w ostatnich dniach lutego minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow.

Ukraiński rząd w pośpiechu zaczął rozdawać broń. Została uchwalona specjalna ustawa o udziale osób cywilnych w obronie ojczyzny podczas wojny, która umożliwia cywilom otrzymanie broni palnej.

 

źródło: Ad Arma, Paweł Kukiz/Facebook