Lekarze „foliarze” mieli rację. W wielu szpitalach dochodziło do patologii

Zdjęcie ilustracyjne fot. Pixabay

Jest najnowsze stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie zasad hospitalizacji chorych z COVID-19. Minister zdrowia napisał: „Bardzo ważne stanowisko”. 

Okazuje się, że niezależni lekarze, którzy od miesięcy praktycznie nie byli dopuszczani do głosu, mieli rację. Bardzo często zdarzało się, że lekarze głoszący odmienne stanowisko, niż te promowane przez media, byli nazywani „foliarzami” i byli prześladowani. Dziś okazuje się, że w wielu kwestiach mieli rację. Potwierdzają się doniesienia, że przyjęta strategia leczenia COVID-19 przyczyniła się do powstawania w wielu szpitalach patologii oraz do wielu nadmiarowych zgonów.

„Bardzo ważne stanowisko” – napisał minister zdrowia Adam Niedzielski

Pretekst uzyskania wyniku dodatniego 

„W związku z narastającymi nieprawidłowościami w przekazywaniu do oddziałów zakaźnych chorych z różnymi jednostkami chorobowymi, w tym zagrażającymi życiu pod pretekstem uzyskania wyniku dodatniego w kierunku SARS-CoV-2 (…) zalecamy następujące zasady hospitalizacji chorych z podejrzeniem COVID-19″ – czytamy w stanowisku epidemiologów i lekarzy chorób zakaźnych.

Wybrane zalecenia 

  • „Chorzy z aktualnym wynikiem dodatnim testu genetycznego lub antygenowego, ale bez objawów klinicznych lub radiologicznych zapalenia płuc nie wymagają hospitalizacji w oddziale zakaźnym.”

  • „Dodatni wynik badania w kierunku COVID-19, uzyskany po ustawowym okresie izolacji (aktualnie 7 dni) nie jest podstawą do hospitalizacji lub przekazania chorego do oddziału zakaźnego.”

  • „Chorzy wymagający diagnostyki lub leczenia ostrego stanu chorobowego lub opieki specjalistycznej (…) wynikającej z choroby zasadniczej, mimo stwierdzenia dodatniego wyniku badania w kierunku COVID-19 nie powinni być kierowani do oddziału zakaźnego, lecz hospitalizowani w oddziale właściwym dla leczenia choroby zasadniczej z zapewnieniem warunków izolacji pacjenta i ochrony osobistej personelu.”

Dodatkowo zarząd ekspertów zaleca dążenie do wykonywania testów na koronawirusa „wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych klinicznie”. Zapalenie płuc wywołane przez SARS-CoV-2 ma być leczone na zasadach ogólnych takich jakie stosuje się wobec chorych z zapaleniami płuc.

Dr Paweł Basiukiewicz był jednym z prześladowanych i niezłomnych lekarzy

Dr Piotr Witczak również zalicza się do osób prześladowanych

źródło: tarnogorski.info