Miasteczko Śląskie. Kryzys energetyczny uderza w hutę. 800 osób może stracić pracę

Dramatyczna sytuacja przedsiębiorstw energochłonnych w Polsce. Czy jeden z największych pracodawców w powiecie tarnogórskim przestanie istnieć? 

Związkowcy z OPZZ omawiali trudną sytuację Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”.
Na skutek wzrostu cen energii (prąd, gaz i koks) miasteczkowska huta może wygasić produkcję.
Przedsiębiorstwo zatrudnia około 800 osób.
Huta jest jednym z największych pracodawców w regionie.
„Jeszcze jeden tak zły kwartał i gasimy światło” – mówi nam jeden z pracowników huty.

Kierownictwo przedsiębiorstwa poinformowało związkowców o możliwym wygaszeniu produkcji. Jak mówi przewodniczący organizacji związkowej w hucie Piotr Kursatzky, zarząd huty określił temat prosto: „Jak wy nie załatwicie nic, to będziemy mieli problem z prowadzeniem działalności”.

„ZZP HCM połączył siły z zakładową Solidarnością. Wspólnie wystąpili do central związkowych, przesłali pisma do Prezydenta RP, premiera, marszałków sejmu i senatu, ministrów. Zorganizowali spotkania z władzami samorządowymi aby przedstawić konsekwencje upadku huty dla regionu” – informuje OPZZ.

Do zakładu został już nawet zaproszony dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

 „W wyniku rozmów ze związkowcami urząd zobowiązał się do wdrożenia programu aktywizacji zawodowej dla pracowników HCM w wypadku zwolnień z pracy” – czytamy w komunikacie OPZZ.

Zarząd HCM wcześniej spotkał się z wojewodą śląskich i przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Prezes HCM Mirosław Indyka wystąpił do minister Anny Moskwy z prośbą o rozważenie mechanizmów pomocy: „(…) być może polegających na przyznaniu dodatkowego, bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji CO2, bądź zastosowania równoważnego rozwiązania, które pozwoliłoby choć częściowo zrekompensować wydatki ponoszone z tytułu EUA, a tym samym uratować ponad 800 miejsc pracy”.

11 sierpnia burmistrz Michał Skrzydło, prezes Mirosław Indyka oraz Jan Jelonek z NSZZ Solidarność uczestniczyli w spotkaniu z wojewodą śląskim.

„Tematem spotkania była trudna sytuacja zakładów energochłonnych takich jak Huta. Przedstawiłem panu wojewodzie wpływ huty na funkcjonowania naszego miasta i jego mieszkańców. Podatki, praca, ciepło systemowe, CSR…Wg. słów pana wojewody rząd pracuje nad rozwiązaniami dla branż energochłonnych” – napisał w mediach społecznościowych Michał Skrzydło, burmistrz Miasteczka Śląskiego.