Mieszkańcy Żyglina i Żyglinka wybrali sołtysa i radę sołecką. „Takiej frekwencji jeszcze nie było”

fot. Agata Śliwa/Facebook

Dzielnica Żyglin-Żyglinek zmieniła statut i od kilku tygodni jest sołectwem. Z tego powodu w czwartek (26 sierpnia) w żyglińskiej filii Miejskiego Ośrodka Kultury zwołano Zebranie Wiejskie, na którym wybrano sołtysa i Radę Sołecką. 

– I po wyborach. Takiej frekwencji na zebraniu w Żyglinie jeszcze nie było. Mamy Sołtysa, jest nim wszystkim doskonale znany bo kontynuuje swoją pracę pan Piotr Musialik – napisała w mediach społecznościowych radna Agata Śliwa.

Rada Sołecka 

1. Mirosław Imiolczyk
2. Artur Ścierski
3. Marek Wylężek
4. Andrzej Plaza
5. Aleksander Czech
6. Roman Śliwa
7. Paweł Żydek

źródło: Agata Śliwa/Facebook