Można zarobić 10 tys. zł w rok. Inwestor szuka właścicieli gruntów w Miasteczku Śląskim

Ulica Makowa w Miasteczku Śląskim

Spóła Klimsa Inwestycje z  Katowic, zaprasza wszystkich zainteresowanych podjęciem współpracy w zakresie wydzierżawienia lub sprzedaży gruntów pod lokalizacje farm fotowoltaicznych.

Inwestor poszukuje terenów o powierzchni minimum 1,5 ha. Spółka oferuje 10 tys. zł za roczną dzierżawę hektara, jak również jest zainteresowana wykupem gruntów.

Spółka poszukuje właścicieli gruntów, które znajdują się w pobliżu ulicy Makowej w Miasteczku Śląskim.

Ulica Makowa Miasteczko Śląskie

„Z przeprowadzonego przez nas wstępnego rozpoznania możliwości realizacji takiej inwestycji na terenie Miasteczka Śląskiego wynika, że w obrębie granic administracyjnych Gminy znajdują się tereny, których zagospodarowanie budową farm słonecznych/fotowoltaicznych koresponduje nie tylko z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale wpisuje się w aktualną politykę proekologiczną Gminy.

Aktualnie współpracujemy z kilkoma wiodącymi na terenie Polski inwestorami w tej branży. Spółki z którymi współpracujemy posiadają wystarczające zaplecze finansowe i techniczne do realizacji takich inwestycji również na dużą skalę, co niewątpliwie gwarantuje pomyślną i pewną potencjalną współpracę.” – informuje inwestor.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, skontaktuj się ze spółką Klimsa Inwestycje:

Telefon 507 446 669
e-mail: klimsa@vp.pl

Artykuł sponsorowany