Nowe miejsca postojowe przy kościele w Jędrysku

fot. UM Kalety

Dobiegają końca prace mające na celu uporządkowanie zakupionej niedawno przez gminę nieruchomości przy ul. Krótkiej w Jędrysku.

Wyburzono obiekty budowlane, a cały teren wyrównano. W najbliższym czasie działka zostanie ogrodzona oraz wykonane zostaną nasadzenia krzewów ozdobnych.

Powstały teren służył będzie jako nowe miejsca postojowe dla samochodów, co poprawi bezpieczeństwo komunikacyjne w obrębie kościoła. Przy ul. Ks. Rogowskiego wprowadzony zostanie zakazu postoju pojazdów.

 

źródło: UM Kalety