Nowe wytyczne GIS dla przedszkoli. Jest jeden kontrowersyjny zapis o maseczkach

Zdjęcie ilustracyjne fot. Engin_Akyurt /Pixabay

Główny Inspektor Sanitarny 31 marca 2022 roku opublikował nowe wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego dla przedszkoli. Jeden z punktów jest dość kontrowersyjny, ponieważ pozwala dyrektorowi placówki określić w regulaminie stosowanie m.in. maseczek. Ważnym punktem jest również zapis, że pracownik przedszkola, nie może wykonać pomiaru temperatury bez zgody rodzica lub opiekuna. 

Poniżej przedstawiamy wybrane punkty nowych wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

  • Dyrektor placówki szkolno-opiekuńczej może określić szczegółowe zasady bezpieczeństwa zdrowotnego w regulaminie placówki, w tym m.in. stosowania maseczek zasłaniających nos i usta.

  • Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

  • Zaleca się, w miarę możliwości, dopilnowanie stosowania przez dzieci ogólnych zasady higieny w tym m.in: częste mycie rąk (po przyjściu do placówki należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, nie dzielenie się zaczętym jedzeniem (uczenie dzieci zasady: nie dawaj gryza koledze, nie dawaj łyka koledze, nie liż zabawki)

  • Rekomenduje się aktywność fizyczną u dzieci poprzez m.in. korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, optymalnie na terenie podmiotu, ale z możliwością skorzystania z terenów rekreacyjnych.

  • Rekomenduje się zdrowe odżywianie i pamiętanie o nawodnieniu organizmu (stosowaniu zróżnicowanej diety, unikaniu wysoko przetworzonej żywności, jedzeniu warzyw).

  • Jeśli w placówce przeprowadza się dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

Poniżej wszystkie wytyczne 

GIS
GIS
GIS

 

źródło: gov.pl