Polska Jest Jedna do posłanki Dziuk: Pani zachowanie wydaje się sprzeczne ze zdrową logiką

fot. Sejm, PJJ

Ruch Polska Jest Jedna, którego założycielem jest prezydent Siemianowic Śląskich, wysłał pismo do posła Czesława Hoca i posłanki Barbary Dziuk. Przypomnijmy, że wspomniani parlamentarzyści zagłosowali przeciw obowiązkowym szczepieniom dla posłów i senatorów, choć sami firmują swoim nazwiskiem kontrowersyjne rozwiązania sanitarne dla pracowników. To wywołało burzę w internecie. Rafał Piech nazywa takie działanie sprzeczne ze zdrową logiką i twierdzi, że jest stosowany podwójny standard prawny.

Poniżej treść pisma ruchu Polska Jest Jedna do posłanki Dziuk. Hoc miał otrzymać podobne pismo.

„Mając na uwadze troskę o przejrzystość działań organów ustawodawczych w kontekście trwającej od dwóch lat walki z pandemią Covid-19, proszę o pilną odpowiedź i oficjalne wyjaśnienie sytuacji, w której Pani zachowanie jako Posłanki reprezentującej interes Polaków, wydaje się sprzeczne ze zdrową logiką” – czytamy.

„Proszę wybaczyć, ale nie można wysnuć innych wniosków, analizując Pani ostatnie zachowanie w Sejmie RP, gdzie z jednej strony udziela Pani poparcia dla dalszego procedowania projektu ustawy wprowadzającej pośrednią segregację sanitarną w zakładach pracy, optując również za obowiązkiem szczepień dla określonych grup społecznych, jednocześnie wyrażając w innym głosowaniu sprzeciw dla włączenia obowiązku szczepień dla parlamentarzystów. Wobec powyższego, proszę o wyjaśnienie ewidentnego stosowania przez Panią podwójnego standardu prawnego, gdzie tzw. zwykli obywatele zostaną przymuszani do szczepień, zaś Pani jako parlamentarzystka pozostawia sobie ustawowo wolny wybór” – dodaje na koniec autor.

Pismo do Barbary Dziuk 

PJJ

Pismo do Czesława Hoca 

PJJ