Przetłumaczyliśmy ulotkę szczepionki COVID-19

Na rządowej stronie Wielkiej Brytanii w wersji PDF została opublikowana ulotka szczepionki Pfizer i BioNTech przeciwko COVID-19.

Pełną ulotkę znajdziecie pod linkiem: gov.uk

Jest to strona rządowa, więc nie ma mowy, że to Fake.

Przetłumaczyliśmy wybrane fragmenty (tłumaczenie google). 

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Osoby w wieku 16 lat i starsze

Szczepionkę mRNA COVID-19 BNT162b2 podaje się domięśniowo po rozcieńczeniu w serii dwie dawki (po 0,3 ml) w odstępie 21 dni (patrz punkt 5.1).

Osobnikom można zapewnić ochronę dopiero po co najmniej 7 dniach od podania drugiej dawki szczepionki.

Oznacza to, że szczepionka zapewnia ochronę dopiero po 28 dniach. 

„Populacja pediatryczna Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki COVID-19 mRNA BNT162b2 u dzieci poniżej 16 roku życia nie zostały jeszcze ustalone.

Podanie szczepionki COVID-19 mRNA BNT162b2 należy odroczyć u osób cierpiących na ostrą, ciężką chorobę przebiegającą z gorączką.

Osoby otrzymujące terapię przeciwzakrzepową lub osoby z zaburzeniami krzepnięcia, które mogą być przeciwwskazane nie należy podawać szczepionki we wstrzyknięciu domięśniowym, chyba że potencjalne korzyści wyraźnie przeważają ryzyko podania.

Osoby z obniżoną odpornością, w tym osoby otrzymujące leczenie immunosupresyjne, mogą mieć osłabiona odpowiedź immunologiczna na szczepionkę. Brak danych dotyczących jednoczesnego stosowania leki immunosupresyjne.

Jak w przypadku każdej szczepionki, szczepienie szczepionką COVID-19 mRNA BNT162b2 może nie chronić wszystkich biorcy szczepionki.

Nie ma dostępnych danych dotyczących stosowania szczepionki COVID-19 mRNA BNT162b2 u osób, które wcześniej otrzymali pełną lub częściową serię szczepionek z inną szczepionką COVID-19.

4.6 Płodność, ciąża i laktacja

Ciąża
Brak lub ograniczona liczba danych dotyczących stosowania szczepionki COVID-19 mRNA BNT162b2.

Nie ukończono badań toksyczności reprodukcyjnej zwierząt. Szczepionka COVID-19 mRNA

Nie zaleca się stosowania BNT162b2 w czasie ciąży.

W przypadku kobiet w wieku rozrodczym przed szczepieniem należy wykluczyć ciążę.

Ponadto kobiety w wieku rozrodczym należy zalecić unikanie ciąży przez co najmniej 2 miesiące po podaniu drugiej dawki.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy szczepionka BNT162b2 mRNA COVID-19 przenika do mleka ludzkiego.

Nie należy stosować szczepionki COVID-19 mRNA BNT162b2 podczas karmienia piersią.

Płodność

Nie wiadomo, czy szczepionka BNT162b2 przeciwko COVID-19 mRNA ma wpływ na płodność.

 

www.gov.uk
www.gov.uk
www.gov.uk
www.gov.uk
www.gov.uk
www.gov.uk
www.gov.uk

 

źródło: gov.uk