Radna zaproponowała „aż” 100 zł podwyżki diet! Burmistrz też zarobi więcej?

Czy w Miasteczku Śląskim rok rozpocznie się od podwyżek? 

Na ostatniej sesji radna Agata Śliwa zaproponowała podwyżkę diet radnych, sołtysów i przewodniczącego dzielnicy Żyglin-Żyglinek.

Przypomnijmy, że na początku kadencji to m.in. radna Śliwa zablokowała podwyżki, a dziś jest inicjatorką projektów uchwał, które mają podwyższyć diety i wynagrodzenie burmistrza.

 

O ile może wzrosnąć wynagrodzenie burmistrza? 

Aktualnie burmistrz Michał Skrzydło zarabia ok. 5300 zł na rękę. Jeśli podwyżka zostanie uchwalona, to wtedy może otrzymać dodatkowo ok. 500 zł.

Ile zarabiają radni w gminie Miasteczko Śląskie? 

Średnio jest to 550 zł miesięcznie. Jeśli podwyżka wejdzie w życie, to radni otrzymają ok. 50 zł podwyżki.

Od 2014 roku diety radnych z Miasteczka Śląskiego są na tym samym, bardzo niskim poziomie. Stąd propozycja radnej, aby ten stan nieco zmienić.

„Wniosek został umotywowany faktem, że na przestrzeni ostatnich lat tj. od dnia 10 grudnia 2014 roku diety nie były podwyższane, stąd konieczność ich urealnienia, wynikającą ze wzrostu kosztów wpływających na pełnienie funkcji radnego i przewodniczącego organów wykonawczych jednostek pomocniczych” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Radny Roman Boino już nam powiedział, że zagłosuje przeciw podwyżką. Swoje uzasadnienie ma przedstawić na najbliższej sesji, która odbędzie się w piątek o godzinie 10:00.

 

 

Przygotował
ŁUKASZ DUDEK 

 

 

źródło: BIP Miasteczko Śląskie