Radni z Siemianowic przyjęli apel. Chcą wycofania projektu ustawy o ochronie ludności

fot. UM Siemianowice Śląskie

Podczas czwartkowej sesji radni z Siemianowic Śląskich przyjęli apel do rządu, który dotyczy wycofania z dalszego procedowania projektu „Ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej.”

– Radni w Siemianowicach Śląskich w ilości 20 radnych na 22 zagłosowało za uchwałą sprzeciwiając się projektowi ustawy Prawa i Sprawiedliwości o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej. Ten rząd próbuje wykorzystać tę tragedię, która dzieje się na Ukrainie, wprowadzając dwa nowe stany – zagrożenia i pogotowia. To tak naprawdę ustawa, która całkowicie ubezwłasnowolni nas, jeżeli będą wprowadzane te dwa stany – powiedział w najnowszym nagraniu prezydent Rafał Piech.

– Jeżeli taka ustawa wejdzie w życie, to wojewoda będzie mógł odwołać prezydenta, zawiesić go. Może tak naprawdę zrobić wiele rzeczy. Zawiesić działalność gospodarczą, może wprowadzić nam do domu innych mieszkańców, może zabrać nam nasz pojazd. Jeżeli taka ustawa wejdzie w życie – twierdzi samorządowiec.

– Apelujcie, sygnalizujcie samorządowcom, aby właśnie takie uchwały pojawiały się na sesjach Rady Miasta, aby to był sygnał z całej Polski, że sprzeciwiamy się tego typu projektom ustawy, które zabierają nam naszą wolność – dodał prezydent Siemianowic Śląskich.

źródło: Media społecznościowe