Rozkopali drogę i odkryli coś, czego nie było na mapach. „Nie jest znany właściciel”

Gehenna kierowców na DW 908 w Miasteczku Śląskim niestety jeszcze będzie trwać kilka tygodni. Wykonawca napotkał problem podczas prac. Doszło do kolizji z przepustem betonowym, który nie został ujęty w projekcie. W dodatku na chwilę obecną nie jest znany właściciel tego przepustu. 

W Miasteczku Śląskim trwa odbudowa nieczynnej linii kolejowej do lotniska w Pyrzowicach. Na ulicy Gałczyńskiego są prowadzone prace – powiększany jest prześwit między nowym wiaduktem a jezdnią. Droga została rozkopana i od ponad miesiąca postępu prac nie widać. Zdenerwowani kierowcy piszą do naszej redakcji i pytają, dlaczego tak to wygląda?

Utrudnienia na DW908 w Miasteczku Śląskim

Redakcja: Dlaczego fragment jezdni został rozkopany i praktycznie nic tam się nie dzieje? Czym spowodowany jest zastój prac? Taki fragment drogi w ocenie wielu osób powinien zostać wyremontowany w 2 tygodnie. Jest to jedna z głównych dróg w powiecie tarnogórskim i w woj. śląskim.

– W trakcie realizacji robót ziemnych i odwodnieniowych na drodze wojewódzkiej 908 wykonawca napotkał kolizję z przepustem betonowym, który nie był naniesiony na istniejące mapy. Obiekt nie został ujęty w projekcie budowalnym. Na chwilę obecną nie jest znany również właściciel tego przepustu – mówi Piotr Hamarnik, rzecznik prasowy  PKP PLK.

Nowy projekt budowlany 

– W związku z koniecznością zmiany wysokości drogi, w celu dostosowania jej do kolidującej infrastruktury, wykonawca musiał przygotować nowy projekt budowlany. W celu wprowadzenia zmiany konieczne jest również uzyskanie uzgodnienia od zarządcy drogi. Obecnie sprawa jest procedowana przez wykonawcę. Prace zostaną wznowione po zakończeniu wszystkich działań formalnych – oddaje Piotr Hamarnik.

Zdjęcia 

źródło: tarnogorski.info
Oprac. Łukasz Dudek