Rządowa agencja nie zaleca testowania osób bezobjawowych. Dużo „wyników fałszywych”

Zdjęcie ilustracyjne fot. Pixabay

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przedstawiła „zalecenia postępowania diagnostycznego w sytuacji zmniejszenia zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19”. Dokument jest do pobrania na stronie NFZ. Autorzy nie zalecają m.in. testowania na koronawirusa pacjentów bezobjawowych. Decyzję uzasadniają bardzo dużą liczbą fałszywych wyników testu.

„Nie zaleca się rutynowego testowania w kierunku SARS-CoV-2 pacjentów
bezobjawowych (bez gorączki i/lub objawów infekcji dróg oddechowych) przed wizytą w POZ oraz planową lub nagłą hospitalizacją” – czytamy.

Wysoki odsetek wyników fałszywych

Dr Paweł Basiukiewicz w prostych słowach wyjaśnił, co wynika z pisma.

– Dla PCR wykonanego „przesiewowo” u bezobjawowych: między „falami” 8-9 przypadków na 10 testów pozytywnych było fałszywych. Podczas „fal” od 3 do 6 przypadków na 10 było fałszywych  – napisał lekarz na Twitterze.

– Po 2 latach oficjalnie agencja rządowa wykazała absurd rutynowego testowania bezobjawowych na „covid”, ponieważ większość wyników jest fałszywie dodatnia – skomentował dr Piotr Witczak.

Jak czytamy w dokumencie, sytuacji spadającej liczby zakażeń, zastosowanie testów w populacji osób bezobjawowych może prowadzić do uzyskania wyników fałszywie dodatnich. Fałszywe wyniki mogą powodować niepotrzebne „odsunięcie w czasie m.in. planowych hospitalizacji, leczenia chorób podstawowych pacjenta, a tym samym potencjalnie wpływać na pogorszenie stanu zdrowia.”

Uzasadnienie autorów zalecenia 

Trafność diagnostyczna zarówno testów antygenowych, jak i genetycznych w pacjentów bezobjawowych jest niższa niż u pacjentów objawowych – wysoki odsetek wyników fałszywych:
• przy niskim rozpowszechnieniu choroby (1%) – odsetek wyników fałszywie pozytywnych wśród osób z pozytywnym wynikiem testu: 85-91% dla testów PCR; 53-63% dla testów antygenowych;
• przy wysokim rozpowszechnieniu choroby (10%) – odsetek wyników fałszywie
pozytywnych wśród osób z pozytywnym wynikiem testu: 34-66% dla testów PCR; 87-91% dla testów antygenowych.

Kolejne zalecenia

W POZ nie zaleca się rutynowego testowania w kierunku SARS-CoV-2 pacjentów z gorączką i/lub objawami infekcji dróg oddechowych3. Testowanie z wykorzystaniem szybkich testów antygenowych, w celu ewentualnego zróżnicowania postępowania terapeutycznego, należy rozważyć w grupach wysokiego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19.
Leczenie objawowe w przypadku przeziębienia, grypy i COVID-19 jest tożsame. Testy antygenowe u objawowych pacjentów mają akceptowalną trafność diagnostyczną. Zaletą jest łatwość wykonania testu oraz możliwość uzyskania wyniku w krótkim czasie (możliwe do przeprowadzenia w placówce POZ).

 

 

 

źródło: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/informacja-w-sprawie-zmian-realizacji-swiadczen-u-osob-z-podejrzeniem-zakazenia-sars-cov-2-i-procedury-wykonania-testu,8178.html