Rzecznik MŚP: Ułatwienia dla uchodźców stawiają Polaków w gorszej sytuacji

materiał prasowy fot. rzecznikmsp.gov.pl

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców wystosował list do premiera Mateusza Morawieckiego. Adam Abramowicz przestrzega rząd przed konsekwencjami stanowienia odrębnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej dla uchodźców z Ukrainy. Proponuje pakiet rozwiązań, które ułatwią funkcjonowanie firm, bez względu na narodowość i pochodzenie.

Rzecznik MŚP wskazuje, że część uchodźców z Ukrainy „podejmuje pracę na własny rachunek bez rejestracji działalności gospodarczej. W małych miejscowościach taka nierejestrowana działalność stanowi dla firm legalnie pracujących realną konkurencję.”

Według rzecznika takie działanie zaczyna być zarzewiem nieporozumień i konfliktów, ponieważ nieopodatkowana działalność i do tego bez ZUS pozwala na oferowanie niższych cen na rynku.

Rzecznik przytoczył podjętą przez Senat uchwałę ws. wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianach podatkowych w związku z wojną na Ukrainie. Projekt zakłada m.in. zwolnienie z PIT niektórych dochodów obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy zamieszkali w Polsce po ataku na Ukrainę.

„Nie może się to jednak odbywać na innych warunkach, niż obowiązują pozostałych przedsiębiorców. Próby różnicowania warunków prowadzenia działalności gospodarczej albo zwolnienie z kosztów zatrudniania Ukraińców przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego opodatkowania i oskładkowania pracy na etacie w działalności rodzimych firm mogą się stać ogniskiem niechęci wobec naszych gości i konfliktów narodowościowych” – twierdzi autor listu. Rzecznik MŚP proponuje wprowadzenie ułatwień dla wszystkich mikrofirm – bez względu na narodowość przedsiębiorcy.

Adam Abramowicz proponuje przeprowadzenie zmian legislacyjnych na okres trwania konfliktu militarnego na Ukrainie. Poniżej propozycje zmian

  • Podniesienia maksymalnego miesięcznego przychodu, który uprawnia do tzw. działalności nierejestrowej (zwolnionej z obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej, a co za tym idzie z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego) z 0,5 minimalnego wynagrodzenia do 1,5 minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku.

  • Umożliwienia wszystkim chętnym korzystania z dobrodziejstw wyżej wymienionego rozwiązania poprzez zniesienie warunku 60-miesięcznej przerwy od zakończenia wcześniejszej działalności.

  • Wydłużenia możliwości korzystania z rozwiązań tzw. ulgi na start (zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne) z 6 miesięcy do 12 miesięcy.

  • Zniesienia ograniczeń w tzw. Małym ZUS plus, polegających na możliwości korzystania z takiej ulgi tylko przez 36 miesięcy na 60 miesięcy oraz przychodzie nie większym niż 120 tys. złotych w ciągu roku.

  • Przyjęcia zasady, że mikroprzedsiębiorca korzystający z wyżej wymienionych rozwiązań nie może jednocześnie korzystać z pomocy socjalnej i wszelkiego rodzaju zasiłków, w tym ze wsparcia z budżetu państwa przeznaczonego dla uchodźców.

  • Wprowadzenie proponowanych zmian ułatwi zarówno uchodźcom, jak również obywatelom polskim utrzymywanie siebie i swoich rodzin z pracy, a nie z zasiłków i zapomóg. Ze względu na to, że rozwiązania te będą dotyczyć wszystkich posiadających numer PESEL i mieszkających w Polsce – nie będą powodem konfliktów i nieporozumień na tle narodowościowym.

 

 

źródło: rzecznikmsp.gov.pl