Śląsk. Ksiądz wzywał wiernych do zdejmowania maseczek. Został zawieszony przez biskupa

fot. screen youtube/Wspólnota MiMJ

„W związku z okazywaną przez ks. Galusa postawą nieposłuszeństwa, braku reakcji na udzieloną mu naganę i wywoływanym tym samym zamętem i zgorszeniem wśród wiernych, a także wobec niepokojących zjawisk coraz mocniej dotykających kierowaną przez niego grupę, (…) ks. Galusowi zakomunikowano decyzję o nakazie odbycia półrocznego (…) czasu rekolekcyjnego odosobnienia, czyli podjęcia samotnej modlitwy i pokuty za Kościół i wspólnotę, rozeznania swojej drogi w dalszej posłudze duszpasterskiej, opuszczenia pustelni w Czatachowej (będącej w całości własnością archidiecezji częstochowskiej) oraz przebywania we wskazanym mu miejscu — poinformował  rzecznik archidiecezji częstochowskiej ks. Mariusz Bakalarz.