Solidarność zapowiada wielką, ogólnopolską manifestację

fot. Piotr Duda/Twitter

Komisja Krajowa jednogłośnie zdecydowała dziś o zorganizowaniu 17 listopada ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie – poinformował w mediach społecznościowych Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

„Naszym zdaniem zaprezentowane w tym tygodniu przez premiera Mateusza Morawieckiego propozycje przeciwdziałania wzrostowi cen energii oraz proponowany poziom podwyżek w sferze finansów publicznych są niewystarczające” – dodał szef związku zawodowego.

„Jesteśmy otwarci na rzeczowy dialog, jednak bez zmiany stanowiska rządu wobec kluczowych postulatów związku porozumienie nie będzie możliwe” – zaznacza Piotr Duda.

Solidarność żąda:

  • systemowego powstrzymania wzrostu cen energii uzyskiwanej ze wszystkich rodzajów surowców i nośników

  • zapewnienia godziwego (systemowego) wzrostu wynagrodzeń pracowników w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych

  • Przyjęcia ustawy dotyczącej tzw. emerytur stażowych.

„Propozycje rządu nie gwarantują skutecznej realizacji postulatów związku w zakresie przeciwdziałania wzrostowi cen energii, przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu polskiego społeczeństwa, groźbie upadłości firm energochłonnych oraz nie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom znaczących podwyżek dla pracowników zatrudnionych w szeroko pojętej sferze finansów publicznych” – brzmi fragment uchwały Komisji Krajowej.

 

źródło: Solidarność, tarnogorski