Sołtys Świerklańca zwołuje pilne Zebranie Wiejskie

Na wniosek wójta Marka Cyla sołtys Świerklańca zwołał Zebranie Wiejskiej, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek (29 listopada) o godzinie 18:00. Spotkanie odbędzie się tradycyjnie w siedzibie świerklanieckiego OSP. 

„Odbędzie się dyskusja nad przystąpieniem do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego pod oczyszczalnię ścieków” – informuje urząd.

W ostatnich dniach października informowaliśmy, że mieszkańcy ulicy Wiosennej są wściekli na wójta, ponieważ ten bez konsultacji zdecydował, że w pobliżu ich posesji zostanie wybudowana instalacja do przetwarzania odpadów biodegradalnych. Teraz w tej sprawie zostało zwołane zebranie.

ZOBACZ: Wójt jest z Nakła Śląskiego. „Tam robi porządki, a wszystko co najgorsze ciśnie w Świerklaniec”

Porządek obrad

1. Otwarcie zebrania i przywitanie gości.
2. Dyskusja nad przystąpieniem do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/232/97 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 4 kwietnia 1997 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklaniec zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Świerklaniec Nr XXVIII/110/92 z dnia 27 kwietnia 1992 r. dla terenu położonego w sołectwie Świerklaniec, przeznaczonego pod oczyszczalnię ścieków
3. Zakończenie zebrania.

Dla ważności zebrania wymagana jest obecność co najmniej 100 mieszkańców sołectwa.

Rozmowa z mieszkańcami ul. Wiosennej 

źródło: UG Świerklaniec