Symboliczne obchody w Kaletach

Burmistrz Klaudiusz Kandzia fot. UM Kalety

W środę 11 listopada w Kaletach odbyły się symboliczne obchody odzyskania przez Polskę Niepodległości.

O godzinie 10.00 odprawiono mszę świętą w kościele p.w. św. Józefa w Kaletach Jędrysku, sprawowaną przez Ks. Proboszcza Wojciecha Ciosmaka w intencji Ojczyzny.

Ze względu na panującą epidemię, w tym roku zrezygnowano z uroczystego przemarszu ulicami naszego miasta pod pomnik Bojowników o Wolność i Demokrację.

 

Symboliczne wieńce pod pomnikiem złożyli burmistrz Klaudiusz Kandzia, przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz, druhowie OSP Kalety, naczelnik Kazimierz Złotosz wraz z prezesem Henrykiem Złotoszem oraz radny powiatowy Eugeniusz Ptak.