Nie będzie ronda Praw Kobiet? „Petycja nie spełnia wymogów formalnych”

15 marca do Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach wpłynęła petycja z prośbą o nadaniu nazwy budowanemu rondu na skrzyżowaniu ul. Opolskiej i Powstańców Śląskich.

Osoby związane ze środowiskami lewicowymi zaproponowały, aby obiekt otrzymał nazwę „Rondo Praw Kobiet”. Pod petycją podpisało się ponad tysiąc osób.

Petycja będzie omawiana w najbliższą środę, podczas Sesji Rady Miejskiej. Jednak jak wynika z uzasadnienia uchwały, petycję pozostawi się bez rozpatrzenia, ponieważ jak wskazuje komisja, korespondencja nie spełnia wymogów formalnych.

 

– Po przeanalizowaniu korespondencji Członkowie Komisji uznali, iż wniesiona petycja nie spełnia wymogów formalnych wskazanych w ustawie – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

„Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, iż w petycji nie spełniono wymogu wskazania umocowania do reprezentowania grupy podmiotów składających petycję, co nie podlega uzupełnieniu na wezwanie adresata i jego niespełnienie skutkuje pozostawieniem petycji bez rozpatrzenia (art. 7 ust. I ustawy o petycjach). Brak również wskazania miejsca zamieszkania albo siedziby jednego z podmiotów składających petycję. Braki te powodują, iż przedłożona petycja nie spełnia warunków formalnych określonych w art. 4 ust.2 pkt I i 2 ww. ustawy o petycjach” – wskazują autorzy uzasadnienia.

Szczegóły poniżej