Tarnowskie Góry: Ogromne pieniądze na ekologię

fot. UM Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry są coraz bardziej ekologiczne. W ostatnich miesiącach termomodernizację przeszło wiele budynków. Miasto uruchomiło również kolejną edycję program PONE, w ramach którego właściciele domów jednorodzinnych, mogą otrzymać 6 tys. zł dotacji do wymiany starego kotła. 

Do tej pory na Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) miasto Gwarków wydało 12 mln złotych. Przyjęty pod koniec października projekt programu na następne cztery lata przewiduje przekazanie mieszkańcom w postaci dotacji kolejnych 7,5 mln złotych.

W pierwszej kolejności wymieniane będą kotły starsze niż 10 lat oraz piece bez tabliczki znamionowej (w tym tzw. „kachloki”).

Dopłaty obejmują teraz tylko wymianę pieców, a nie – jak do tej pory – ocieplenie budynków.

Dzięki miejskiemu wsparciu jak dotąd udało się wymienić m.in. 1068 pieców, teraz przyjdzie pora na kolejnych 1250.

Początek starego i początek nowego roku mieszkańcy około 150 miejskich lokali w Tarnowskich Górach mogą uznać za udany.

12 budynków wielorodzinnych w okolicy Grzybowej i Bocznej w Sowicach oraz trzy kolejne przy ul. Wyspiańskiego 17, Mickiewicza 24 i Cebuli 20 w centrum przeszło kompleksową termomodernizację: obiekty docieplono, wymieniono stolarkę okienną i podłączono je do sieci ciepłowniczej.

Efektem, oprócz oszczędności i estetyki jest likwidacja pieców, których większość była węglowa. Podobne prace przeszły także dwie kolejne szkoły podstawowe.

Rewitalizacja dwunastu budynków wielorodzinnych w Sowicach polegała na wykonaniu utwardzeń i remoncie nawierzchni, montażu elementów małej architektury, wiat śmietnikowych, altany ogrodowej, budowie nowych oraz modernizacji istniejących placów zabaw (teraz są trzy), montażu urządzeń fitness, stołów do gier, nasadzeniach, odwodnieniu terenu oraz instalacji monitoringu.

W budynkach za ponad 10 mln zł, dzięki unijnej dotacji, wykonano także termomodernizację, remonty klatek, instalacji elektrycznej oraz komórek lokatorskich. Ciepło sieciowe podłączono do budynków z końcem roku.

Prace przy trzech budynkach zlokalizowanych w centrum miasta to tylko połowa obliczonego na blisko 3 mln zł, wspartego unijnymi funduszami projektu.

Całość obejmuje jeszcze trzy inne miejskie budynki wielorodzinne zlokalizowane przy Bytomskiej 9 i 13 oraz Wyspiańskiego 22.

Przy nich w tym roku zostaną wykonane takie same – jak w przypadku poprzednich trzech obiektów – prace. Złożą się na nie m.in. ocieplenie ścian i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji CO oraz montaż nowych grzejników wraz z zaworami termostatycznymi.

Z końcem roku, po trzynastu wyremontowanych wcześniej gminnych placówkach, kolejne dwie szkoły – SP nr 9 i 10 – przeszły kompleksową termomodernizację.

Prace polegały m.in. na dociepleniu stropodachów, zadaszeń wejść, ścian budynku i fundamentów, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, montażu nowej stolarki, montażu energooszczędnego oświetlenia LED, remoncie i dociepleniu kominów. Koszt obu inwestycji to ponad 6 mln zł.

 


Materiał powstał we współpracy z