Uchwała reklamowa w Tarnowskich Górach. Zmienia krajobraz miasta

Materiał prasowy

Uchwałę zwaną reklamową lub krajobrazową uchwalono 24 czerwca 2020 roku. Jej przepisy nakazują w Tarnowskich Górach dostosowanie do 31 lipca tego roku istniejących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do ustalonych zasad i warunków. 

Podstawowym zadaniem uchwały jest uporządkowanie przestrzeni publicznej. Jej projektowanie poprzedzono konsultacjami społecznymi, które odbyły się jesienią 2017 roku.
Materiał prasowy
W dokumencie, który można znaleźć na stronie www.tarnowskiegory.pl/reklama miasto zostało podzielone na siedem rodzajów obszarów o różnym charakterze. Przepisy regulują ilość, wielkości i rozmieszczenie reklam, nośników reklamowych, szyldów, banerów w każdym z nich. Największe obostrzenia dotyczą zabytkowego centrum miasta, gdzie wprowadzono przepisy nie tylko ograniczające wielkość i ilość reklam i szyldów, ale i zasady kompozycyjne i kolorystyczne, umożliwiające dostosowanie miejsc zajętych przez reklamę do architektury budynków, a przez to poprawę ich wyglądu.

 

Uchwała uregulowała zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów i standardów jakościowych.
Przedsiębiorca zgodnie z Uchwałą ma prawo do jednego szyldu przed swoim lokalem. Szyld ten zwolniony jest z opłaty reklamowej, ale powinien być zgodny z zasadami wskazanymi w Uchwale.

 

Instalowanie tablic i urządzeń reklamowych na budynkach wymaga zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. Reklamy wolnostojące, tablice, urządzenia i inne wymagają zgłoszenia lub pozwolenia na budowę zgodnie z prawem budowlanym, również w Starostwie. Dodatkowo do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków wymagane jest opinia lub pozwolenie konserwatorskie.
Szczegóły znajdziecie na stronie: tarnowskiegory.pl/reklama 

 


Materiał powstał we współpracy: