Veolia: Posiadamy niezbędne zapasy paliwa dla Tarnowskich Gór i Miasteczka

fot. UM Tarnowskie Góry | Facebook

Do sieci ciepłowniczej zarządzanej przez Veolie Południe są podłączone budynki w Tarnowskich Górach i w Miasteczku Śląskim. Czy mieszkańcy korzystający z sieci mogą spać spokojnie przed zbliżającą się zimą? 

Ile szacunkowo węgla jest potrzebne, aby starczyło na sezon grzewczy w Tarnowskich Górach i w Miasteczku Śląskim? Czy węgiel jest zapewniony? Czy są jakiekolwiek obawy przed zbliżającą się zimą, że może zabraknąć ciepła dla mieszkańców powiatu tarnogórskiego? Ile szacunkowo osób jest podłączonych pod ciepło Veolia? Czy są planowane podwyżki? – takie pytania wysłaliśmy do Veolii.

Renata Wójcik, dyrektor komunikacji zewnętrznej Veolia Term odpowiada: 

„Bezpieczeństwo dostaw ciepła w Tarnowskich Górach (697 klientów) i Miasteczku Śląskim (200 klientów) nie jest zagrożone. Obecnie posiadamy niezbędne zapasy paliwa zgodnie z ustawą prawo energetyczne.

Według danych z poprzednich lat w ciągu roku w obu miastach potrzebujemy około 28 tys. ton paliwa. Węgiel do wszystkich zakładów wytwarzających ciepło w Grupie jest dostarczany przez spółkę Veolia Energia Contracting, która cały czas prowadzi działania mające na celu zabezpieczenie dostaw odpowiednich ilości paliwa.

Ceny energii i ciepła systemowego w Polsce są regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki. Przedsiębiorstwa energetyczne w przypadku zmiany kosztów działalności, aby zachować płynność i utrzymać bezpieczeństwo energetyczne na terenie, który obsługują, przygotowują wnioski taryfowe, które są szczegółowo rozpatrywane przez URE. Instytucja ta analizuje wszystkie składniki działalności wnioskodawców. Taryfa dla Tarnowskich Gór i Miasteczka Śląskiego została już zatwierdzona i 23 września wchodzi w życie. 

Obecny wzrost cen ciepła systemowego, obserwowany w całym kraju, wynika przede wszystkim z wyższych kosztów zakupu paliw. Wyzwaniem jest też zapewnienie stabilności ich dostaw, co nierzadko wiąże się z koniecznością poszukiwania zagranicznych partnerów, którzy niestety oferują produkt droższy niż polscy producenci. Wzrosty cen węgla nastąpiły już ubiegłym roku, jednak wojna w Ukrainie oraz wyeliminowanie dostaw paliwa ze wschodu nasiliły to zjawisko.

Dziś średnie ceny węgla na rynkach światowych są wyższe w porównaniu do ubiegłego roku o prawie 300 proc. Gaz kontraktowany na Towarowej Giełdzie Energii podrożał rok do roku o ponad 600 procent. Należy zwrócić również uwagę na rosnące koszty praw do emisji CO2. W porównaniu do 2021 roku cena jednostkowego prawa do emisji CO2 wzrosła o ponad 100 proc.

Priorytetem Veolii jest bezpieczeństwo energetyczne miast, w których znajdują się nasze ciepłownie. Firma cały czas optymalizuje koszty działalności. Mimo znaczących wzrostów wydatków dążymy do zagwarantowania cen ciepła na poziomie akceptowalnym przez klientów i konkurencyjnym w stosunku do innych sposobów ogrzewania.

Sytuacja na rynku paliw, obserwowana w całym kraju i Europie, nie jest dziś stabilna – węgiel, podobnie jak inne nośniki energii, drożeje. W Veolii – aby sprostać wymogom unijnym – realizujemy strategię dekarbonizacji, do 2030 roku chcemy odejść od spalania węgla. W ramach dekarbonizacji w każdej lokalizacji szukamy optymalnych rozwiązań dotyczących paliwa i technologii wytwarzania ciepła.

Jednym z kluczowych elementów strategii Veolii jest dywersyfikacja paliw stosowanych w procesie produkcji ciepła systemowego. Inwestujemy również w rozwiązania podnoszące efektywność produkcji i dystrybucji ciepła, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie ilości zużywanego paliwa.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku ciepła, prowadzimy działania edukacyjne, które zachęcą klientów do racjonalnego zużycia energii i inwestowania w nowoczesne rozwiązania redukujące jej straty.”

 

 

 

źródło: tarnogorski.info
Oprac. Łukasz Dudek