W tarnogórskim kościele Piotra i Pawła może przebywać 239 osób

fot. screen YouTube | Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła Tarnowskie Góry

Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach opublikowała wytyczne w związku z koronawirusem.

Jednocześnie w tarnogórskim kościele, który znajduje się w centrum miasta, może przebywać maksymalnie 239 osób (1 osoba na 4m2).

Parafia publikuje wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny dla wiernych i duchownych w czasie pandemii koronawirusa.

 

1) Zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami na terenie Diecezji Gliwickiej obowiązuje dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy świętej dla:

a) osób w podeszłym wieku,
b) osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
c) osób, które czują obawę przed zarażeniem.

ZOBACZ: Diecezja gliwicka. Odwołane kolędy, komunia do ust lub na rękę

2) W związku z ograniczeniami liczby wiernych, którzy mogą uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych, wiernym parafii, które znajdą się w obszarze tzw. strefy czerwonej udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy świętej w okresie obowiązywania ww. restrykcji.(…)

2) Środki ochrony osobistej.

a) Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta w obszarze kościoła powinni używać:

– wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają zwolnienie lekarskie wynikające z przeciwwskazań medycznych,
– posługujący w kościołach (kościelni i inni) w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (…)
– służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej w zakrystii, z wyjątkiem diakona, lektora i psałterzysty w momentach wykonywania czytania lub śpiewu, (…)

c) Każdorazowo należy wyraźnie ogłosić wiernym porządek przyjmowania Komunii Świętej. W przypadku, gdy jest więcej szafarzy, należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę. Jeśli jest obecny tylko jeden szafarz, najpierw należy udzielić Komunii Świętej wiernym, którzy przyjmują ją na rękę, a następnie tym, którzy przyjmują Komunię Świętą do ust. Należy pamiętać o zachowaniu odległości między osobami przystępującymi do Komunii Świętej, a także by osoby, które przyjmują Ciało Pańskie na rękę, spożyły je bezpośrednio przy kapłanie. (…)

piotripawel.org

źródło: piotripawel.org