Woźniki „wygrały” z firmą Veolia! Będzie nadal drogo, ale chwilowo bez podwyżek za wodę

Michał Aloszko, burmistrz Woźnik fot. UM Woźniki

– Nie do zaakceptowania jest dla mnie występowanie z wnioskiem o podwyżkę w czasie epidemii COVID-19. Niedopuszczalne jest przenoszenie na barki mieszkańców skutków błędnych decyzji planistycznych kierownictwa spółki. W stanowisku do „Wód Polskich” przedstawiliśmy nasze argumenty wnosząc o nieuwzględnianie wniosku o skrócenie obowiązującej taryfy – mówił Michał Aloszko, burmistrz gminy Woźniki.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Tarnowskich Górach złożyło wniosek o skrócenie obowiązującej taryfy i zatwierdzenie nowej, wyższej taryfy za wodę w gminie Woźniki.

 

Burmistrz Woźnik uznał ten wniosek za bezzasadny i przedstawił stanowisko gminy. 

Na początku roku Veolia złożyła wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o skrócenie obowiązującej taryfy i zatwierdzenie nowej, wyższej.

Taryfikator cen został ustalony przez PWiK w roku 2018 i powinien obowiązywać przez trzy kolejne lata (do 24 maja 2021 r.), a stawka za wodę – rosnąć systematycznie i zgodnie z planem (2018 – 5,45 zł/m3, 2019 – 5,58 zł/m3, 2020 – 5,71 zł/m3). Przedsiębiorstwo Veolia w okresie obowiązywania taryfikatora złożyło wniosek o podwyższenie ceny za wodę.

Przypomnijmy, że w 2018 roku nastąpiła zmiana zasad ustalania i zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. W konsekwencji tych zmian taryfa ta zatwierdzana jest przez dyrektora regionalnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach, a nie jak dotychczas przez burmistrza i Radę Miejską.

– Ingerowanie w obowiązującą taryfę jest możliwe, ale tylko w przypadku udokumentowanych zmian warunków ekonomicznych. Nic takiego nie nastąpiło – dodał Aloszko.

Gmina obroniła cenę wody💪W tym roku Veolia planowała podwyżkę cen za wodę na terenie naszej gminy. Zmianie taryfy…

Publiée par Gmina Woźniki sur Vendredi 11 septembre 2020

źródło: UM Woźniki