Ważne zalecenia zniknęły ze strony NFZ

Kilka dni temu Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przedstawiła „zalecenia postępowania diagnostycznego w sytuacji zmniejszenia zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19”.

Zalecenia były do pobrania na stronie NFZ. W ostatnich godzinach link do zaleceń został usunięty. Autorzy dokumentu nie zalecali m.in. testowania na koronawirusa pacjentów bezobjawowych. Decyzję uzasadniali bardzo dużą liczbą fałszywych wyników testu.

– Na stronach TVN24 pojawia się artykuł – paszkwil na zalecenia Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ze strony NFZ zniknęły zalecenia – napisał dr Paweł Basiukeiwicz. 

Rządowa agencja dokonała pewnych korekt. Zalecenia nie zmieniły się, zmieniły się natomiast dane dotyczące fałszywych testów. Zmiana została wprowadzona „w związku z otrzymanymi uwagami oraz publikacjami prasowymi.”

Wersja po korekcie 

www.aotm.gov.pl

Wersja przed korektą 

Fragment dokumentu ze strony NFZ

 

„Komitet Sterujący podtrzymuje merytoryczną treść zaleceń sformułowanych w dokumencie jako właściwą dla aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z zakażeniami wirusem SARS-COV-2” – czytamy na stronie rządowej agencji.

Agencja nadal nie zaleca rutynowego testowania w kierunku SARS-CoV-2 pacjentów bezobjawowych przed wizytą w POZ oraz planową lub nagłą hospitalizacją. Tłumaczy to tym, że zastosowanie testów w populacji osób bezobjawowych „może prowadzić do wzrostu ryzyka uzyskania wyników fałszywie dodatnich, co może powodować niepotrzebne odsunięcie w czasie m.in. planowych hospitalizacji, leczenia chorób podstawowych pacjenta.”

 

źródło: Twitter, aotm.gov.pl