Zmiana w żółtej strefie. Połowa uczniów będzie się uczyć zdalnie, połowa w szkole

Zdjęcie autorstwa Stanley Morales z Pexels

Od poniedziałku 19 października rząd wprowadza zmiany zasad w funkcjonowania szkół ponadpodstawowych.

W strefie żółtej – system mieszany, w czerwonej – kształcenie na odległość.

Powiat tarnogórski znajduje się w strefie żółtej.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych w żółtej strefie będą uczyli się w trybie mieszanym (hybrydowym).

 

Uczniowie szkół ponadpodstawowych przejdą na system w trybie ok. 50 proc./50 proc. 

„Oznacza to, że co najmniej połowa uczniów z danej szkoły będzie miała zajęcia stacjonarnie w szkole, a pozostali zdalnie. Zadaniem dyrektora szkoły będzie wdrożenie odpowiednich procedur wprowadzających oraz poinformowanie całej społeczności szkolnej o przyjętym systemie kształcenia hybrydowego” – czytamy w rządowym komunikacie.

Wyjątki dotyczyć będą m. in. szkół specjalnych, szkół specjalnych w zespołach, internatów, szkół i placówek w kształceniu zawodowym i ustawicznym – w zakresie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

 

źródło: gov.pl