Znika jedna z najlepszych kopalni w Polsce. Bardzo się śpieszą, złomiarz zaciera ręce

Kopalnia Makoszowy

Na naszych oczach znika jedna z najlepszych kopalni w Polsce. Kopalnia Makoszowy jest cierniem w oku PiS. Politycy podjęli decyzję o likwidacji kopalni, choć pod ziemią znajdują się ogromne zasoby bardzo czystego węgla. W dodatku zabrzańska kopalnia była jedną najbezpieczniejszych kopalni w Polsce, ponieważ nie występował w niej metan. 

Zobaczcie najnowsze zdjęcia z lotu ptaka. Zostały wykonane w poniedziałek 16 stycznia 2023 roku.

– Kopalnia Makoszowy miała udostępnionych górniczymi robotami 140 mln ton węgla oraz poniżej najniższego poziomu zasoby geologiczne węgla koksowego w ilości 200 mln ton. To wszystko można było wydobyć z tej kopalni, ale zadecydowano o likwidacji. Ja tej decyzji nie rozumiem – mówi dr inż. Jerzy Markowski, ekspert górniczy.

31 grudnia 2016 roku w kopalni Makoszowy wstrzymano wydobycie. Węgiel był fedrowany przez 110 lat.

Ktoś bardzo się śpieszy, aby po kopalni została już tylko pamięć. Niektórzy twierdzą, że decyzja o likwidacji miała znamiona sabotażu gospodarczego.