Akt oskarżenia przeciwko 11 pracownikom ośrodka dla dzieci w Kamieńcu

OLR Kamieniec fot. tarnogorski.info

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach akt oskarżenia przeciwko 11 osobom związanych z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Leczniczym „Pałac Kamieniec” w Kamieńcu, oskarżając ich o poważne nadużycia wobec małoletnich pacjentów. Wśród oskarżonych znajdują się dyrektor szkoły specjalnej, wychowawcy oraz personel medyczny, którym zarzucono brutalne i poniżające traktowanie osób nieporadnych ze względu na stan zdrowia.

„Zarzucono im znęcanie się psychiczne i fizyczne nad osobami nieporadnymi ze względu na stan zdrowia, polegające na szarpaniu, wykręcaniu rąk, popychaniu, przewracaniu, uderzaniu w twarz, naśmiewaniu, używaniu obraźliwych słów oraz zamykaniu się z dziećmi w pomieszczeniach pozbawionych monitoringu. Wśród pozostałych zarzutów znalazły się te dotyczące zmuszania dzieci do określonego zachowania, pozbawiania wolności i naruszania ich nietykalności cielesnej” – poinformowała we wtorek gliwicka prokuratura.

Śledztwo zostało wszczęte 21 lipca 2021 roku w związku z zawiadomieniem Ministerstwa Zdrowia o podejrzeniu stosowania przemocy psychicznej i fizycznej wobec małoletnich pacjentów.

„Z treści pisma wynikało, iż od stycznia 2021 roku na terenie Zakładu i Szkoły przyzakładowej dochodziło do zachowań przemocowych wobec małoletnich pacjentów o charakterze werbalnym, psychicznym i fizycznym. Małoletni skarżyli się na wykręcanie rąk w szkole przez dyrektora, nauczycieli oraz wychowawców w oddziale, przeklinanie, wulgarne wyzywanie przez personel wychowawczy, nasilające się, gdy dzieci ten fakt zgłaszały personelowi medycznemu. Dzieci karano zakazem wychodzenia na podwórko, nie otrzymaniem podwieczorku lub zakazem zejścia na podwieczorek, nie otrzymaniem zupy mlecznej lub dokładki posiłku, szarpaniem przez osoby dorosłe, głównie z personelu wychowawczego” – czytamy w komunikacie.

„W okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie zawiadomienia zauważalne były częste interwencje policji i Zespołów Ratownictwa Medycznego na terenie Zakładu. Dochodziło do skrajnych sytuacji wywożenia małoletnich pacjentów w kajdankach. Dodatkowo problemem stało się stosowanie środków przymusu bezpośredniego na zlecenie wychowawców jako kara za zachowanie, przy czym asystowali dyrektor szkoły, czy też wychowawca. Wobec wszystkich oskarżonych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci zakazu wykonywania zawodu, odpowiednio nauczyciela, wychowawcy, pielęgniarki, ratownika medycznego” – przekazała Prokuratura Okręgowa w Gliwicach.

Przepisywanie leków w nadmiernych ilościach 

W odrębnym postępowaniu wobec 7 osób wniesiono wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Dodatkowo, wobec lekarza psychiatry skierowano osobny akt oskarżenia, zarzucając mu zmuszanie małoletnich do posłuszeństwa podczas wizyt oraz narażenie 26 pacjentów na bezpośrednie ryzyko nagłego zgonu sercowego poprzez przepisywanie leków w nadmiernych dawkach, długotrwale i bez odpowiedniego monitorowania zdrowia. Lekarz został również objęty środkiem zapobiegawczym w postaci zakazu wykonywania zawodu w specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży.

Ośrodek w Kamieńcu
OLE Kamieniec fot. tarnogorski.info

źródło: gov.pl