Redakcja

 


tarnogorski.info  – tytuł prasowy zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Wpis do rejestru dzienników i czasopism: Pr 702


Redaktor naczelny
Łukasz Dudek

E-MAIL
redakcja@tarnogorski.info

Szybki kontakt
tel. 781 34 67 67

Wydawca
LD-COM