Kontakt

Współpraca

Jesteś zainteresowany płatną współpracą z naszym portalem?

Jesteśmy największym portalem w powiecie tarnogórskim i jednym z największych w województwie śląskim.

Jesteśmy otwarci na współpracę w zakresie sponsoringu, partnerstwa akcji również w naszych kanałach w mediach społecznościowych.

Skontaktuj się z nami
Tel. +48 781 34 67 67
e-mail: redakcja@tarnogorski.info


tarnogorski.info  – tytuł prasowy zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Wpis do rejestru dzienników i czasopism: Pr 702


Redaktor naczelny
Łukasz Dudek

Wydawca
LD-COM