Awans nauczycieli z tarnogórskich szkół

Fot. UM Tarnowskie Góry

15 nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Tarnowskie Góry odebrało akty awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

Warunkiem uzyskania awansu zawodowego było odbycie stażu, uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną.

Wśród awansowanych nauczycieli znaleźli się:

 1. Marzena Styś (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 13).

 2. Patrycja Szymański (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1).

 3. Anna Bartoń-Bednarek (Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego).

 4. Magdalena Węgielska-Tabiś (Szkoła Podstawowa nr 10).

 5. Katarzyna Stankiewicz (Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gwarków Tarnogórskich).

 6. Katarzyna Kiepura (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1).

 7. Katarzyna Derejczyk (Przedszkole nr 20).

 8. Katarzyna Ruszel (Przedszkole nr 21).

 9. Kinga Pliczko (Tęczowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 24).

 10. Ewelina Kopyto (Przedszkole nr 26).

 11. Martyna Kijak (Szkoła Podstawowa nr 10).

 12. Joanna Brol (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 13).

 13. Aleksandra Sosna (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 13).

 14. Katarzyna Bieniok (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3).

 15. Karol Gembczyk (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ks. Franciszka Blachnickiego).

źródło: UM Tarnowskie Góry