Będą pieniądze na remont ulicy Ceramicznej i Polnej?

Ulica Ceramiczna w Miasteczku Śląskim

Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim stara się o środki zewnętrzne, które miałby zostać przeznaczone na budowę ulicy Ceramicznej w Miasteczku Śląskim i przebudowę ulicy Polnej w Żyglinie.

Wnioski o dofinansowanie zostały złożone 11 kwietnia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Otrzymaliśmy informacje, że zadania zostały ujęte na liście zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu. Jednakże dofinansowanie zostanie udzielone po zatwierdzeniu tej listy przez Prezesa Rady Ministrów i następnie m.in. po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Obecnie czekamy na dalsze informacje w tej sprawie, które otrzymamy z Urzędu Wojewódzkiego.– czytamy na stronie urzędu.

źródło: UM Miasteczko Śląskie