Będziemy spać godzinę dłużej. W nocy zmiana czasu

Fot. pixabay.com

W nocy zmieniamy czas z letniego na zimowy. Będziemy spać godzinę dłużej.

Czas zmieniamy z godziny 3:00 na godzinę 2:00. Od lat pojawiają się głosy, że najwyższy czas zlikwidować ustalenia zmiany czasu.

Fundacja Republikańska i Stowarzyszenie KoLiber:

„Zmiana czasu co pół roku jest niemieckim wynalazkiem z pierwszej wojny światowej, a jej jedynym celem było zaoszczędzenie energii. Od dziesięcioleci taka korzyść jest kompletnie nieaktualna. W dodatku zmiana czasu przynosi wiele niepożądanych skutków zdrowotnych, społecznych i gospodarczych.

Jako pierwszy kraj na świecie wprowadziły zmianę czasu kajzerowskie Niemcy w 1916 roku. Była ona podyktowana chęcią zaoszczędzenia energii potrzebnej do oświetlania fabryk.

Wcześniejszy świt zimą dawał wymierne zyski. Argument ten całkowicie się zdezaktualizował, choćby z uwagi na fakt, że dzisiejsze fabryki są oświetlane światłem sztucznym niezależnie od pory dnia, nie mówiąc już o nikłym udziale w bilansie energetycznym współczesnego kraju.

Wpływ na gospodarkę:
• Z dostępnych analiz wynika, że zmiana czasu nie wpływa w sposób znaczący na szeroko rozumiane zagadnienia energetyczne.
• Wpływa na transport – przedsiębiorstwa muszą zmieniać rozkłady jazdy.
• Systemy internetowe banków oraz innych instytucji często bywają nieczynne w noce zmiany czasu.
• Z niektórych badań wynika, że zmiana czasu niekorzystnie wpływa na zachowanie inwestorów giełdowych.
• W okresach po każdej zmianie czasu spada wydajność pracowników i zwiększa się liczba zwolnień.

Wpływ na społeczeństwo
• Po zmianie czasu występuje większe ryzyko zawałów serca.
• Według niektórych badań zmiana czasu zwiększa liczbę wypadków drogowych.
• Pojawiają się zaburzenia snu, samopoczucia i nastroju.”

Więcej na temat zmiany czasu TUTAJ

żródło: Fundacja Republikańska