„Certyfikat EU COVID-19” ma ułatwić swobodne podróżowanie po Europie w czasie pandemii

fot. lotnisko-chopina.pl

W czwartek Parlament Europejski przyjął stanowisko negocjacyjne ws. wniosku dotyczącego certyfikatu potwierdzającego prawo do swobodnego przemieszczania się w Europie w czasie pandemii.

Z „certyfikatem EU COVID-19” podróż w czasie koronawirusa ma być łatwiejsza. Certyfikat ma być ważny przez 12 miesięcy.

Główne założenia przyjętego stanowiska: 

  • Na terenie całej UE potrzebne są powszechne, dostępne, terminowe i bezpłatne testy.

  • Unijne certyfikaty szczepień na COVID-19 nie są dokumentami podróży.

  • Państwa członkowskie nie powinny nakładać kwarantanny/testów na posiadaczy certyfikatów.

Dokument ten może mieć formę cyfrową lub papierową. Ma poświadczać, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko COVID-19, lub że jej wynik testu jest negatywny lub że wyleczyła się z infekcji.

Certyfikaty EU COVID-19 nie będą jednak służyć ani jako dokument podróży, ani nie staną się warunkiem korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się – stwierdzili posłowie.

Bez dodatkowych ograniczeń w podróżowaniu i z bezpłatnymi testami na COVID-19

Zdaniem Parlamentu posiadacze certyfikatu EU COVID-19 nie powinni podlegać dodatkowym ograniczeniom w podróżowaniu, takim jak kwarantanna, samoizolacja czy testy. Posłowie podkreślają również, że aby uniknąć dyskryminacji osób nieszczepionych oraz ze względów ekonomicznych, kraje UE powinny „zapewnić powszechne, dostępne, terminowe i bezpłatne testy”.

Zgodność z inicjatywami krajowymi

Parlament chce zagwarantować, że unijny certyfikat będzie funkcjonował równolegle z każdą inicjatywą państw członkowskich, które powinny również przestrzegać tych samych wspólnych ram prawnych.

Państwa członkowskie muszą akceptować świadectwa szczepień wydane w innych państwach członkowskich dla osób zaszczepionych szczepionką dopuszczoną do użytku w UE przez Europejską Agencję Leków (EMA) (obecnie Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca i Janssen), uważają posłowie. Do państw członkowskich będzie należała decyzja, czy zaakceptują również świadectwa szczepień wydane w innych państwach członkowskich dla szczepionek wymienionych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) do użytku w nagłych wypadkach.

Ochrona danych osobowych

Świadectwa będą weryfikowane, by zapobiec oszustwom i fałszerstwom, podobnie jak autentyczność pieczęci elektronicznych umieszczonych na dokumencie. Dane osobowe uzyskane z certyfikatów nie będą mogły być przechowywane w docelowych państwach członkowskich i nie powstanie centralna baza danych na szczeblu UE. Wykaz podmiotów, które będą przetwarzać i otrzymywać dane, będzie jawny, tak by obywatele mogli korzystać z praw do ochrony danych przysługujących im na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 Szczepionki dostępne globalnie po przystępnych cenach

Posłowie podkreślają, że szczepionki przeciwko COVID-19 muszą być produkowane na dużą skalę, w przystępnych cenach i dystrybuowane globalnie. Posłowie są również zaniepokojeni poważnymi problemami wynikającymi z nieprzestrzegania  harmonogramów produkcji i dostaw przez firmy.

„Musimy wprowadzić w życie certyfikat EU COVID-19, aby przywrócić zaufanie ludzi do Schengen, podczas gdy my kontynuujemy walkę z pandemią. Państwa członkowskie muszą w bezpieczny sposób skoordynować swoje działania i zapewnić swobodny przepływ obywateli na terenie UE. Szczepionki i testy muszą być dostępne i bezpłatne dla wszystkich obywateli. Państwa członkowskie nie powinny wprowadzać dalszych ograniczeń po wejściu w życie certyfikatu.” – mówił Juan Fernando López Aguilar, przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich.

 

źródło: www.europarl.europa.eu