Elżbieta Kamaszuk przeszła na emeryturę

Fot. UM Miasteczko Śląskie

Wczoraj po 40 latach pracy, na emeryturę przeszła pani Elżbieta Kamaszuk, która od 1995 roku była kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim.

9 kwietnia został ogłoszony konkurs na stanowisko kierownika MOPS w Miasteczku Śląskim. Wtedy z powodu braku zgłoszeń, konkurs nie został rozstrzygnięty. Dzisiaj tak naprawdę nie wiemy, jaka jest sytuacja, ponieważ w miasteczkowskim Biuletynie Informacji Publicznej panuje chaos i brakuje wielu dokumentów, które prawnie powinny znajdować się w sieci.

ŁUKASZ DUDEK