Justyna Król awansowała na nauczyciela mianowanego

UM Miasteczko Śląskie

29 sierpnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miasteczku Śląskim odbyła się  uroczystość wręczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Warunkiem uzyskania awansu zawodowego było odbycie stażu, uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Burmistrza.

Pani Justyna Król – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Żyglinie, przystąpiła do egzaminu, który zakończył się pozytywnym rezultatem.

Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu – nauczyciela dyplomowanego. Dokument ten świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez nauczyciela wiedzy i umiejętności zawodowych.

źródło: UM Miasteczko Śląskie