Kalety pozyskały ponad 1,2 mln zł na modernizację sieci wodociągowych

Miasto Kalety pozyskało środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Zakres projektu obejmuje modernizację wraz z rozbudową istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę w mieście Kalety. Wramach projektu wykonana zostanie modernizacja (przebudowa) istniejącej sieci wodociągowej w obrębie ulic: 1 Maja, Bocznej, Kilińskiego, Ryszarda Kaczorowskiego, Lubszeckiej, Myśliwskiej, Paderewskiego, Polnej, Powstańców, Słonecznej i Zapolskiej.

Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi ponad 1.7 mln zł, z tego 1,2 mln zł to dofinansowanie.

źródło: UM Kalety