Od września w Tarnowskich Górach. Klasa o profilu Straży Granicznej

Straż graniczna
fot. zrzut youtube

24 lutego Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej i Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach podpisali porozumienie o współpracy.

Od września 2020 roku tarnogórska szkoła planuje wprowadzić klasę o profilu Straży Granicznej.

Straż Graniczna
fot. slaski.strazgraniczna.pl

„Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Strażą Graniczną a Zespołem Szkół Techniczno-Usługowych ma na celu wspólne kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, pielęgnowanie tradycji narodowych i formacji granicznych, przygotowanie potencjalnych kandydatów do służby w Straży Granicznej oraz wspólne organizowanie wydarzeń o charakterze naukowym i edukacyjnym.

W ramach współpracy funkcjonariusze Straży Granicznej będą udzielać merytorycznej i praktycznej pomocy w organizacji zajęć lekcyjnych, związanych z zagadnieniami służby granicznej. Uczniowie klas o profilu Straż Graniczna będą mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się ze specyfiką służby w Straży Granicznej.

Zajęcia lekcyjne będą odbywały się również w obiektach Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, gdzie każdy uczeń pozna zróżnicowany charakter służby w SG – od kontroli granicznej i zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach do prowadzenia działań związanych ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

Ponadto młodzież będzie uczestniczyła w zajęciach strzeleckich na nowoczesnej strzelnicy i trenażerze laserowym oraz w zajęciach z taktyk i technik interwencji, które prowadzone będą przez instruktorów z ŚlOSG.”

 

źródło: www.slaski.strazgraniczna.pl