Porażający raport NIK. Miliardy na puste łóżka covidowe. Przedwyborcza bomba

Zdjęcie ilustracyjne fot. wojewoda śląski

Przedwyborcza bomba NIK. Chodzi o pandemię koronawirusa. Najwyższa Izba Kontroli złożyła siedem zawiadomień do prokuratury oraz wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. 

  • NIK negatywnie oceniła przygotowanie i realizację w sprawie dodatków covidowych. W latach 2020-2021 wydano blisko 9 mld zł.
  • NIK wylicza, że w Polsce powstało 14 zbędnych szpitali tymczasowych za ponad 600 mln złotych. Powstawały bez planu, rzetelnej analizy sytuacji epidemicznej oraz bez kalkulacji kosztów. 
  • Według organu, w czasie Covid-19 doszło do niegospodarnego zakupu respiratorów o wartości ponad 82 mln złotych. 
  • Wydano miliardy złotych na puste łóżka covidowe. Za te pieniądze można było wyleczyć wiele ciężko chorych dzieci. 

NIK zauważa, że Polska nie była przygotowana na wybuch epidemii.  „Mimo to władze nie ogłosiły stanu klęski żywiołowej, a zamiast tego, poprzez specustawę covidową wprowadziły zmiany w przepisach, na podstawie których narzucano jeszcze dalej idące ograniczenia, zakazy i nakazy. Specustawa zniosła także mechanizmy zabezpieczające prawidłowe wydawanie środków publicznych” – czytamy w raporcie.

Niekonstytucyjna specustawa covidowa?

Szef NIK Marian Banaś twierdzi, że ustawa covidowa może być niezgodna z Konstytucją. Jeden z dziennikarzy w mediach społecznościowych przypomniał sejmowe głosowanie z pierwszych miesięcy 2020 roku. Okazuje się, że niemal cały skład PiS, KO i Lewicy głosował za wprowadzeniem szkodliwych rozwiązań covidowych. Warto zauważyć, że Konfederacja była przeciwna.

screem x.com

Szpitale tymczasowe

„Szpitale tymczasowe dla chorych na COVID-19 tworzone w Polsce od października 2020 r. na niespotykaną w Europie skalę, powstawały bez żadnego planu, bez rzetelnej analizy danych o sytuacji epidemicznej i dostępności kadr medycznych, a także bez kalkulacji kosztów” – ustaliła Najwyższa Izba Kontroli.

NIK wylicza, że w Polsce powstało 14 zbędnych szpitali tymczasowych za ponad 600 mln złotych. W tym miejscu warto postawić pytanie. Ile ciężko chorych dzieci można było wyleczyć za taką kwotę?

screen x.com

Potężne pieniądze na utrzymanie pustych łóżek 

„Nieskoordynowane w skali kraju działania doprowadziły do powstania nadmiernej, w stosunku do potrzeb, rezerwy łóżek covidowych i personelu medycznego. W efekcie od marca 2020 r. do kwietnia 2022 r. koszty utrzymania gotowości do udzielania świadczeń pacjentom z COVID-19 we wszystkich przystosowanych do tego szpitalach wyniosły ok. 7 mld zł, podczas gdy w tym samym okresie, na faktyczne leczenie pacjentów zakażonych wirusem SARS-COV2 państwo wydało niecałe 5 mld zł. To oznacza, że ponad 2 mld zł więcej kosztowało utrzymanie pustych łóżek szpitalnych oraz opłacanie lekarzy i pielęgniarek gotowych, w razie konieczności, do podjęcia pracy, niż rzeczywiste udzielanie pomocy chorym (kwoty te nie obejmują tzw. dodatków covidowych wypłaconych personelowi medycznemu za wykonana pracę)” – czytamy w raporcie.

Dodatki covidowe 

„NIK negatywnie oceniła przygotowanie i realizację Poleceń Ministra Zdrowia w sprawie dodatków covidowych. W latach 2020-2021 wydano na nie blisko dziewięć mld zł. Minister Zdrowia i Prezes NFZ nieprawidłowo i nieskutecznie nadzorowali zarówno przygotowanie jak i realizację Poleceń. Ponadto zaniechali kontroli prawidłowości przyznawania i wypłacania dodatków covidowych oraz nie reagowali na nieprawidłową realizację umów w sprawie dodatków przez szpitale i stacje pogotowia ratunkowego. Zdaniem NIK istnieje ryzyko braku możliwości oszacowania niezasadnie wydatkowanych kwot dodatków oraz wysokie prawdopodobieństwo, że zwrot tych środków nie będzie możliwy. W konsekwencji część aktywów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 trzeba będzie uznać za utracone” – twierdzi NIK.

 

 

źródło: NIK, x.com
Oprac. Łukasz Dudek