Poseł Konfederacji interweniuje w urzędzie miejskim w Bytomiu

Poseł Konfederacji interweniuje w Bytomiu. Michał Urbaniak złożył pismo z pytaniami w bytomskim magistracie. 

W piśmie poseł Michał Urbaniak przytacza doniesienia medialne, które mają wskazywać „na liczne nieprawidłowości panujące w Urzędzie Miasta oraz w miejskich spółkach.”

Poniżej pytania, które zostały złożone przez parlamentarzystę Konfederacji. 

  • Czy zostały zlecone analizy umów o obrocie odpadami zawieranych przez bytomską spółkę komunalną? Proszę o dołączenie kserokopii tych analiz.
  • Jakie były kryteria zatrudnienia w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów Anny Bulandy oraz Pawła Witticha? Proszę o dołączenie kopii umowy, zestawień zleconych i faktycznie wykonywanych czynności oraz listy obecności wraz z podpisami.
  • Czy istniały kryteria ustalania wynagrodzeń w miejskich spółkach BPK i PEC, którym płacono po 10 tys. zł miesięcznie za prowadzenie profilu na portalu społecznościowym facebook i wpisów na portalu bytomski.pl? Jakie to były kryteria? Czy zostały przeprowadzone analizy dotyczące rynkowości stawek płacy? Proszę o dołączenie kopii umów osób zajmujących się działalnością opisaną w tym pytania oraz zestawem faktycznie wykonywanych czynności.
  • Z jakiego powodu pomimo pierwotnie pozyskanej unijnej dotacji 100 mln zł do tej pory nie powstał dworzec przesiadkowy? Czy miasto ma plan jak doprowadzić do budowy dworca przesiadkowego? Jak on wygląda? Proszę o dołączenie kopii tego planu.
  • Jaki był koszt remontu ulicy Dworcowej? Czy przeprowadzono analizy w sprawie rentowności i efektywności wydanych środków na tę inwestycję? Proszę o dołączenie kopii tych analiz.
  • Jaka była przyczyna braku przetargów w przypadku zleceń zadań przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów? Czy był przeprowadzany audyt tych zleconych zadań? Czy miasta straciło na tym? Jaka była wysokość kar nałożonych na miasta w wyniku bezprawnych i przetargowych zleceń? Czy Urząd Miasta wprowadził procedury, aby zapobiegać tego typu sytuacjom?

źródło: tarnogorski
Oprac. Łukasz Dudek