Ptasia grypa „szaleje” w naszym regionie. Będą wyłożone maty dezynfekujące

Zdjęcie ilustracyjne UM Kartuzy

W obszarze zagrożenia ptasią grypą znalazły się niektóre dzielnice Tarnowskich Gór, Bytomia, Zabrza, Radzionkowa i Gliwic. 

W Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego zostało w piątek opublikowane rozporządzenie ws. zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów gliwickiego i tarnogórskiego oraz części Bytomia, Gliwic i Zabrza.

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek nakazuje oznakowanie obszaru zapowietrzonego oraz obszaru zagrożonego poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z napisem: „Uwaga wysoce zjadliwa grypa ptaków obszar zapowietrzony/zagrożony”.

Jest również wystosowany nakaz do zarządców dróg, którzy w wyznaczonych miejscach muszą wyłożyć maty dezynfekujące. 

Obszarem zapowietrzonym są niektóre miejscowości w gminie Zbrosławice (Boniowice, Kamieniec, Wieszowa i Zbrosławice).

 

Obszar zagrożony wystąpieniem ptasiej grypy

 • Powiat tarnogórski

Tarnowskie Góry, dzielnice: Bobrowniki Śląskie-Piekary Rudne, Opatowice, Osada Jana, Repty Śląskie, Rybna, Sowice, Stare Tarnowice i Śródmieście-Centrum.

Gmina Zbrosławice: Czekanów, Jasiona, Jaśkowice, Karchowice, Kopienica, Księży Las, Laryszów, Łubie, Łubki, Miedary, Przezchlebie, Ptakowice, Szałsza, Świętoszowice, Wilkowice, Zawada i Ziemięcice.

Gminie Tworóg: miejscowość Połomia.

Część miasta Radzionków na zachód od ulicy Unii Europejskiej oraz ulicy Knosały

 • Powiat gliwicki

Gmina Toszek: Pniów kolonia Srocza Góra.

Pyskowice poza dzielnicami: Czerwionka, Dzierżno i Mikuszowina.

Dzielnice miasta Gliwice: Czechowice, Obrońców Pokoju i Żerniki.

Dzielnice miasta Zabrze: Biskupice, Centrum Północ, Grzybowice, Helenka, Maciejów, Mikulczyce, os.Mikołaja Kopernika, os. Młodego Górnika, os. Tadeusza Kotarbińskiego, Rokitnica i Zandka.

 • Część miasta Bytom

  Górniki, Karb, Miechowice, Stolarzowice, Stroszek, Sucha Góra, Śródmieście i Vitor.

ŚUW

W miejscowościach, które znalazły się w ww. obszarze właściciele drobiu powinni zachować daleko posunięte środki ostrożności, nakazuje się:

 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;

 • niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie;

 • środki określone w pkt 1 stosuje się przez co najmniej 30 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska;

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

 • wyprowadzania z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób oraz wprowadzania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i jaj bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

 • wywożenie lub rozrzucanie ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw gdzie jest utrzymywany drób bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

 • wypuszczanie drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;

 • środka określonego w pkt 1 nie stosuje się w odniesieniu do ssaków utrzymywanych wyłącznie w pomieszczeniach mieszkalnych, niemających kontaktu z drobiem i innymi ptakami oraz niemających dostępu do klatek lub miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki;

 • środka określonego w pkt 2 nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar zagrożony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się;

 • środki określone w pkt 1 – 5 stosuje się przez co najmniej 30 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska.

 

źródło: UG Zbrosławice