RIO: istotne zastrzeżenia. Skarbnik popełniła „drobny” błąd w obliczeniach?

fot. tarnogorski.info

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię, ale z istotnymi zastrzeżeniami do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 dla gminy Miasteczko Śląskie.

Skład orzekający między innymi stwierdził „istotną niezgodność w zakresie poz. 1.1.4 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Wynikające z projektu budżetu na 2020r. wysokość dochodów z tego tytułu to kwota 11 722 625 zł, a w projekcie przyjęto kwotę 17 594 751,30 zł bez żadnego wyjaśnienia i podania powodów w objaśnieniach.” – czytamy w opinii.

 

RIO zwraca uwagę, że niezgodność ta ma istotny wpływ na kształtowanie się relacji określonej art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (ograniczenia przy uchwalaniu budżetu).

„Błędne dane zniekształcają nie tylko relacje w roku 2020, ale również w istotny sposób wpływają na wielkości przyjęte w całym okresie prognozy.” – zaznacza RIO.

 

Przygotował:
ŁUKASZ DUDEK 

 

źródło: BIP